Półkolonie sportowe zimowe – regulamin

 

 

Półkolonie sportowe zimowe 

Regulamin

Opiekunowie na półkoloniach dokładają wszelkich starań by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do wypoczynku, umożliwić im aktywne uczestnictwo w życiu grupy oraz zorganizować czas wolny w sposób przyjemny i pożyteczny.

 1. Uczestnikami półkolonii mogą być dzieci w wieku 6 – 13
 2. Uczestnicy półkolonii przebywają pod opieką wychowawców od godz. 8.30 do godz.17.00.
 3. Rodzice są odpowiedzialni za bezpieczna drogę dziecka do szkoły i z powrotem.
 4. W przypadku samodzielnego powrotu dziecka do domu rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani napisać stosowne oświadczenie.
 5. Uczestnicy półkolonii mają prawo do:
  1. spokojnego wypoczynku;
  2. uczestniczenia we wszystkich zajęciach, wycieczkach i organizowanych imprezach;
  3. korzystania ze wszystkich urządzeń i sprzętów niezbędnych do realizacji programu półkolonii;
 6. Uczestnicy mają obowiązek:
  1. bezwzględnie podporządkować się poleceniom wychowawców;
  2. przestrzegać ramowego harmonogramu dnia;
  3. brać udział w realizacji programu półkolonii:
  4. kulturalnie zachowywać się podczas spożywania posiłków;
  5. przestrzegać zasad poruszania się po drogach;
  6. posiadać strój kąpielowy – codziennie;
  7. przestrzegać regulaminów obiektu Aqua Park Wesolandia
 7. Wszystkie formy zajęć odbywają się w grupach i pod opieką wychowawców.
 8. Samowolne oddalenie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, niewykonywanie poleceń wychowawców, nieprzestrzeganie regulaminu szczególnie w zakresie zachowania zagrażającego bezpieczeństwu może skutkować skreśleniem z listy uczestników półkolonii.

Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zagubione przez uczestników podczas półkolonii oraz za zniszczenia rzeczy należących do dzieci, a dokonanych przez innych uczestników. Zachęcamy do tego, aby nie przynosić na półkolonie cennych urządzeń, np. telefonów komórkowych, odtwarzaczy muzyki, itp.