Zgloszenie na polkolonie zimowa

Zimowa półkolonia sportowa 2020

  • Dane uczestnika półkolonii

  • DD dot MM dot YYYY
  • Adres uczestnika półkolonii
  • Dane zgłaszającego (rodzic / opiekun prawny)

  • Miejsce zajęć

  • Termin płatności: do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia